Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Enbrel (etanercept), 25 mg, EAN 5909990618217;
Enbrel (etanercept), 50 mg, EAN 5909990712755;
Enbrel (etanercept), 25 mg, EAN 5909990777938;
Enbrel (etanercept), 50 mg, EAN 5909990618255,
w ramach programu lekowego "leczenie cieżkiej łuszczycy plackowatej etanerceptem (ICD-10: L 40.0)
z weryfikacją brzmienia projektu programu pod kątem możliwości udziału w programie tylko pacjentów z najcięższą postacią łuszczycy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-75/BRB/12; 16.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 102/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna część I (dorośli) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna część II (dorośli) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna (dzieci) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 102/2012
pdf 01Uzupełnienie raportu do zlecenia 102/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 102/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 20/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 21/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 22/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 23/2013 do zlecenia 102/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 10/2013 do zlecenia 102/2012


go to zlecenie