Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnych grup limitowych dla: donosowych postaci farmaceutycznych desmopresyny; doustnych postaci farmaceutycznych desmopresyny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.15 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-40/KKU/12; 249; 19.01.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości odnośnie utworzenia odrębnych grup limitowych dla: donosowych postaci farmaceutycznych desmopresyny; doustnych postaci farmaceutycznych desmopresyny


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 Opinia Rady Przejrzystości 1/2012 z dnia 13.02.2012
pdf 01Uzupełnienie do ORP 1/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onbrez Breezhaler, indakaterolu maleinian
odniesienie się do argumentów przedstawionych w załączonych analizach, poprzez porównanie uprzednio złożonych i zaktualizowanych analiz wnioskodawcy

Postępowanie zakończone: AOTM-OT-073-27(6)/AM_LB/2011

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

 

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-078-13640-2/MA/12; 612; 3.02.2012

 

Zlecenie dotyczy:

odniesienie się do argumentów przedstawionych w załączonych analizach, poprzez porównanie uprzednio złożonych i zaktualizowanych analiz wnioskodawcy, w szczególności wskazanie jakie nowe doniesienia zawarte w przedłożonych dokumentach w porównaniu do wersji analiz, któe były podstawą wydania stanowiska nr 75/23/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.


go to zlecenie