Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zytiga (octan abirateronu), tabl.,250 mg, 120 szt., EAN 590990896363 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C-61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-314/ISU/12; 15.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 113/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna - uzupełnienie do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07 maj 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 71/2013 do zlecenia 113/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 51/2013 do zlecenia 113/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga (regorafenib) tabletki powlekane 40 mg, we wskazaniu raka jelita grubego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 ust. 1 ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-1/AL./12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 132/2012 do zlecenia 109/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2012 do zlecenia 109/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Copegus, 400 mg, 56 tabl., tabletki powlekane,
EAN 5909990043789
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16746-4/KWA/12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 110/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 110/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 110/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 110/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 110/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 5/2013 do zlecenia 110/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 5/2013 do zlecenia 110/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Copegus, 200 mg, 168 tabl., tabletki powlekane,
EAN 5909990996223
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16747-4/KWA/12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 111/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 111/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 111/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 111/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 111/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 6/2013 do zlecenia 111/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 5/2013 do zlecenia 111/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcirca (tadalafilum), tabletki powlekane, 20 mg, 56 tabletek, EAN 5909990779772 we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) tadalafilem (ICD-10 I27, I27.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-84/BRB/12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 112/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 112/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 112/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 112, analiza AOTM-OT-4351-28/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. – Radunka Cvejić

pdf 01

Uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 38/2012 do zlecenia 112/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 25/2013 do zlecenia 112/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-MD-L-62-2479-74/AS/12; 8.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 001/2013 z dnia 07.01.2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Myozyme 50 mg, alglukozydaza alfa, op. 1 fiolka w opakowaniu tekturowym,
EAN 5909990623853
we wskazaniu: leczenie choroby Pompego ICD-10 E.74.0


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-454/LP/12; 05.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 107/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 107/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 107/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 18/2013 do zlecenia 107/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 8/2013 do zlecenia 107/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ozurdex, dexametazon, implant do ciała szklstego w aplikatorze, 700 mcg. EAN 5909990796663 w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego "leczenie obrzęku plamki wywołanego zakrzepem naczyń żylnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-16752-8/KK/12; 30.10.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 106/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza wpływu na system opieki zdrowotnej do zlecenia 106/2012/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 03/2013 do zlecenia 106/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 3/2013 do zlecenia 106/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań , 40 mg, 2 amp.-strz. (+2 gazik.), EAN 5909990005055 we wskazaniu: w ramach programu lekowego "leczenie ciężkiej łuszczycy plackowatej adalimumabem (ICD 10: L40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-80/BRB/12; 25.10.202

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 105/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza Kliniczna do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 105/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 105/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 24/2013 do zlecenia 105/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 11/2013 do zlecenia 105/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: leczenie natalizumabem chorych ze stwardnieniem rozsianym (ICD-10 G35.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16983-1/EM/12; 19.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 104/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 104/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 104/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 104/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 104/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 104/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 104/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 104, analiza AOTM-OT-4351-24/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Biogen Idec Poland – Cezary Głogowski

pdf 01 

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, s. 39, tab. 14:
Charakterystyka badania AFFIRM została przedstawiona w oparciu o informacje zamieszczone w analizie Wnioskodawcy (aneks do AKL s. 20, tab. 7: „Wcześniejsze LMPCh (% pacjentów) = 0").

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, s. 60:
W analizie klinicznej Wnioskodawcy wyniki skuteczności praktycznej porównywano z wynikami badania AFFIRM (AKL s. 13, s. 161), które, jak wynikało z AKL wnioskodawcy, dotyczyło I linii leczenia. Sugerowało to, że ocena skuteczności praktycznej również dotyczy I linii leczenia. Informacja wskazująca na to, że skuteczność praktyczna była oceniana nie tylko w I linii leczenia, ale także w II linii leczenia, znajduje się tylko w jednym miejscu AKL Wnioskodawcy, stąd została przeoczona przez analityków. Ponadto Wnioskodawca nie dostarczył materiałów źródłowych, na podstawie których dokonał oceny skuteczności rzeczywistej natalizumabu (dane nieopublikowane).
Informacja zamieszczona w AWA zostanie sprostowana na prezentacji przedstawionej na posiedzeniu RP.

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, Rozdz. 3.1.2, s. 29; Rozdz. 4.2, s. 73; Rozdz. 4.3, tab. 52, s. 81, Rozdz. 4.5.1, s. 83
Informacja zamieszczona w AWA zostanie uzupełniona na prezentacji przedstawionej na posiedzeniu RP.

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, Rozdz. 4.2, s. 76; Rozdz. 4.3, tab. 52, s. 82; Rozdz. 4.5.4, -4.6, s. 90-92):
W AWA przedstawiono zarówno wyniki analizy wnioskodawcy, jak i obliczenia własne Agencji wykonane w oparciu o model wnioskodawcy. Założenia w analizie opłacalności powinny być zgodne z założeniami projektu lekowego („ograniczeniami administracyjnymi").

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, Rozdz.
4.2, s. 72-73; Rozdz. 4.6, s. 91; Rozdz. 4.5.1, s. 85.
Wg analityków zachodzą okoliczności opisane w art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji z dnia 12 maja 2011 roku (argumentację przedstawiono na s. 85 AWA). Aneks do AE oraz pismo Wnioskodawcy zawierające polemikę z powyższym stanowiskiem, znalazło się w materiałach przekazanych Radzie Przejrzystości.

Wszystkie pozostałe uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

2.

PTSR – Magdalena Fac

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

 

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 01/2013 do zlecenia 104/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 1/2013 do zlecenia 104/2012


go to zlecenie