Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań , 40 mg, 2 amp.-strz. (+2 gazik.), EAN 5909990005055 we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna, w ramach programu lekowego "leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna adalimumabem (chLC)(ICD-10 K 50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-72/BRB/12; 16.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 103/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 103/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 103/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 02/2013 do zlecenia 103/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 2/2013 do zlecenia 103/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Enbrel (etanercept), 25 mg, EAN 5909990618217;
Enbrel (etanercept), 50 mg, EAN 5909990712755;
Enbrel (etanercept), 25 mg, EAN 5909990777938;
Enbrel (etanercept), 50 mg, EAN 5909990618255,
w ramach programu lekowego "leczenie cieżkiej łuszczycy plackowatej etanerceptem (ICD-10: L 40.0)
z weryfikacją brzmienia projektu programu pod kątem możliwości udziału w programie tylko pacjentów z najcięższą postacią łuszczycy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-75/BRB/12; 16.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 102/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna część I (dorośli) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna część II (dorośli) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza kliniczna (dzieci) do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 102/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 102/2012
pdf 01Uzupełnienie raportu do zlecenia 102/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 102/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 20/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 21/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 22/2013 do zlecenia 102/2012
pdf 01SRP 23/2013 do zlecenia 102/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 10/2013 do zlecenia 102/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia wysokospecjalistcznego; mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji" identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13. 5

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-P-TSZ-444-11123-44/MD/12; 11.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania ponownej rekomendacji w zakresie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wyodrębnienie nowych wariantów:
1) przeszczepienie płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.4;
2) przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.5;
- jako wariantów 3.4 i 3.5, świadczenia wysokospecjalistycznego nr 3 "przeszczepienie płuc", finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra włąściwego do spraw zdrowia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-TSZ-443-10143-5/SP/12; 11.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w zakresie wymienionym w piśmie 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 247/2012 do zlecenia 099/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zmiana finansowania przeszczepienia obu płuc u dorosłych i dzieci z mukowiscydozą  - wariant 3.3  jako warianu, świadczenia wysokospecjalistycznego nr 3 "przeszczepienie płuc", finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-TSZ-443-10143-5/SP/12; 11.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w zakresie wymienionym w piśmie 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 247/2012 do zlecenia 099/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 25 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990354818
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 50 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990346219
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 100 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990346318
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 100 mg; 60 tab. kod EAN: 5909990346325
we wskazaniu: leczenie padaczki w I rzucie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-45/JM/12; 10.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 098/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 098/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 098/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 11/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 12/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 13/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 14/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 15/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 16/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 17/2013 do zlecenia 098/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 6/2013 do zlecenia 098/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 250 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945139
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 500 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945221
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 750 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945306
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 1000 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945405
we wskazaniu: leczenie padaczki w I rzucie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-44/JM/12; 10.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

pprzygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 097/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna - aneks do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 097/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 097/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 7/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 8/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 9/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 10/2013 do zlecenia 097/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trisenox (arsenicum trioxidum); koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 amp. po 10 ml;
EAN 5909990016433

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 35 ust. 1 ust. ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-43/JM/12; 03.10.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 096/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 090/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 096/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 136/2012 do zlecenia 096/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 126/2012 do zlecenia 096/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna

Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 c.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-ZP-Z-078-23217-4/MF/12; 5023; 2.10.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 92/2012 do zlecenia 095/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 80/2012 do zlecenia 095/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi [GvHD] opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej [ECP]

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-28533-7/JC/12; 4826; 21.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 94/2013 do zlecenia 094/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 71/2013 do zlecenia 094/2012


go to zlecenie