Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki mogące znaleźć zastosownie w transplantologii, określone w załączniku do zlecenia


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 40 ust 1 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14910-33/DG/12; 2956; 15.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 109/2012 z dnia 18.06.2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki mogące znaleźć zastosownie w transplantologii twarzy, określone w załączniku do zlecenia


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 40 ust 1 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14910-32/DG/12; 2955; 15.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 111/2012 z dnia 18.06.2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki hematologiczne i hematoonkologiczne określone w załączniku do zlecenia


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 40 ust 1 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14910-31/DG/12; 2954; 15.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 110/2012 z dnia 18.06.2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym
Moduł III
Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 48

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-10337-1/MW/12; 2758; 5.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 146/2012 z dnia 30.07.2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Recombinate 1000 IU, Octocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg/1ml;
Recombinate 500 IU, Octocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 mg/1ml;
Recombinate 250 IU, Octocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/1ml;
w ramach programu lekowego: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15665-1/EM/12; 2777; 5.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 058/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 058/2012 - część 1
pdf 01AW do zlecenia 058/2012 - część 2
pdf 01AW do zlecenia 058/2012 - część 3
pdf 01AW do zlecenia 058/2012 - część 4
pdf 01AW do zlecenia 058/2012 - część 5


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 sierpnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 058/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-OT-4351-6/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Recombinate (octocog alfa) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Paweł Żelewski;
Baxter Polska Sp. z o. o.

pdf 01 

Uwaga nr 1, dot. wskazania refundacyjnego
- uwaga zasadna, analitycy omyłkowo dwa razy powtórzyli wskazanie wnioskowane: „wtórna profilaktyka krwawień u dzieci do ukończenia 2 roku życia", pomijając wskazanie: „wtórna profilaktyka krwawień u dzieci powyżej 2 roku życia"

2.

Paweł Żelewski;
Baxter Polska Sp. z o. o.

pdf 01 

Pozostałe uwagi
nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 65/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01SRP 66/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01SRP 67/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01SRP 68/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01SRP 69/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01SRP 70/2012 do zlecenia 058/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 55/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01 REK 56/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01 REK 57/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01 REK 58/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01 REK 59/2012 do zlecenia 058/2012
pdf 01 REK 60/2012 do zlecenia 058/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pradaxa (dabigatran etexilate) we wskazaniu: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka: przebyty udar, przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa, frakcja wyrzutowa lewej komory serca <40%, objawowa niewydolność serca ≥II k. wg NYHA, wiek ≥75 lat, wiek ≥65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących chorób: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-173/KKU/12; 2570; 24.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

odniesienie się do argumentów przedstawionych w załączonym materiale: analiza bezpieczeństwa produktu leczniczego Pradaxa


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cimzia (Certolizumab pegol) 200/mg/ml, 2 ampułkostrzykawki
w ramach programu lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD10 M05, M06) certolizumabem pegol


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-16/BRB/12; 2716; 1.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 053/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 053/2012 - APD
pdf 01AW do zlecenia 053/2012 - PS
pdf 01AW do zlecenia 053/2012 - CUA
pdf 01AW do zlecenia 053/2012 - BIA
pdf 01AW do zlecenia 053/2012 - AR


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 053/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 71/2012 do zlecenia 053/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 61/2012 do zlecenia 053/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 4 ml,
RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 20 ml,
RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 10 ml,
w ramach programu lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD10 M05, M06) tocilizumabem


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-15/BRB/12; 2715; 1.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 052/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza skuteczności klinicznej do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 052/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 052/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 109/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01SRP 110/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01SRP 111/2012 do zlecenia 052/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 99/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01 REK 100/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01 REK 101/2012 do zlecenia 052/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Exjade, deferazyroks, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg, 28 tabletek;
Exjade, deferazyroks, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg, 28 tabletek
w ramach programu lekowego: leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-180/KKU/12; 2727; 4.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 056/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 056/2012 - AR
pdf 01AW do zlecenia 056/2012 - AKL
pdf 01AW do zlecenia 056/2012 - APD
pdf 01AW do zlecenia 056/2012 - BIA
pdf 01AW do zlecenia 056/2012 - CUA


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 056/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 056, analiza AOTM-OT-4351-7/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Michał Matysiak

pdf 01 

Uwaga do analizy weryfikacyjnej Agencji, rozdz. 7.0 str. 66: Identyfikacja populacji docelowej (zgodnie z klasyfikacją ICD-10), jest istotna ze względu na sposób rozliczania wnioskowanego programu lekowego między szpitalem a NFZ.
Wszystkie pozostałe uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

2. Novartis Poland

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3.

Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

4.

Wojciech Młynarski

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu wpłynięcia po terminie (zgodnie z §7 Zarządzenia Prezesa AOTM nr 18/2012).

Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 78/2012 do zlecenia 056/2012
pdf 01SRP 79/2012 do zlecenia 056/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 68/2012 do zlecenia 056/2012
pdf 01 REK 69/2012 do zlecenia 056/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Velcade (bortezomib), 1 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Velcade (bortezomib), 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
w ramach programu lekowego: leczenie szpiczaka plazmatyczno komórkowego (plazmocytowego) (ICD-10 C90)


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-219/LP/12; 2718; 1.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 055/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 055/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 055/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 48/2012 do zlecenia 055/2012
pdf 01SRP 49/2012 do zlecenia 055/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 48/2012 do zlecenia 055/2012


go to zlecenie