Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
002 Utworzenie odrębnych grup limitowych dla: donosowych postaci farmaceutycznych desmopresyny; doustnych postaci farmaceutycznych desmopresyny(art. 15 ust. ref.) AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ