Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
069 Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml, pudełko kartonowe, 5 fiolek po 25 mg, kod EAN: 5909990802210 Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml, pudełko kartonowe, 5 fiolek po 100 mg, kod EAN: 5909990802234 Postępowanie zawieszone na wniosek strony postępowania pismami MZ z dnia 9.08.2012MZ-PLR-460-13882-90/MP/12MZ-PLR-460-13882-89/MP/124019Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. (art. 101 § 2 kpa).Postępowanie podjęte postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2012  MZ-PLR-460-15918-5/MS/12MZ-PLR-460-15918-6/MS/12 AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ