Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
080 Remicade (infliksimab) 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 1 fiol.,EAN 59099990900114 w ramach programu lekowego: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50) AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ