Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
099 Zmiana finansowania przeszczepienia obu płuc u dorosłych i dzieci z mukowiscydozą - wariant 3.3 jako warianu, świadczenia wysokospecjalistycznego nr 3 "przeszczepienie płuc", finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ