Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
100 Wyodrębnienie nowych wariantów:1) przeszczepienie płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.4;2) przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.5; - jako wariantów 3.4 i 3.5, świadczenia wysokospecjalistycznego nr 3 "przeszczepienie płuc", finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra włąściwego do spraw zdrowia AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ