Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
118 Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 25 mg, EAN: 5909990802210 Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 100 mg, EAN: 5909990802234 w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab (ICD-10 C82, C85, C88.0) AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ