Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
124 Podanie pazopanibu w leczeniu dorosłych pacjentów z określonymi podtypami zaawansowanego mięsaka tkanek (STS) (zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego), którzy wcześniej otrzymali chemioterapię w leczeniu choroby rozsianej lub u których nastąpiła progresja choroby w ciągu 12 miesięcy od leczenia neoadjuwantowego i (lub) adjuwantowego Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLA-460-15020-401/ISU/13 z dnia 11.01.2013 r. AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ