Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
125 Podanie bewacyzumabu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC, IV wg klasyfikacji FIGO) rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLA-460-15020-387/ISU/13 z dnia 7.01.2013 r. AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ