Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
126 Podanie ewerolimusu w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych, bez ekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajęcia narządów wewnętrznych, po wystąpieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLE-460-12525-312/KKU/13 z dnia 7.01.2013 r. AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ