Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, dapagliflozyna, 10 mg, tabletkipowlekane, 30 tabletek powlekanych, EAN 590999097584


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18473-4/MKR/13; 2013-06-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 144/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 144/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 144/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-14/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku: Forxiga (dapagliflozyna) w leczeniu cukrzycy typu 2

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Leszek Czupryniak

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Władysław Grzeszczak

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3.

Jacek Sieradzki

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

4.

Antoni Żarski

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 110/2013 do zlecenia 144/2013

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 176/2013 do zlecenia 144/2013
(Dodano: 02.08.2018 r.)

 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mnesis (idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: zespół MERRF


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-52/AL/13; 2013-08-14

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor (ewerolimus) w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C75.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 299/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 22/2014 do zlecenia 299/2013go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cervarix 20 μg/μg - zawiesina do wstrzykiwań, domięśniowa ampułko-strzykawka (ze szkła), 0,5 ml - 1 ampułko-strzykawka, EAN 5909990064748, we wskazaniu profilaktyka zmian przednowotworowych szyjki macicy oraz raka szyjki macicy związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) u dziewcząt w wieku 14 lat


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-60-16979-4/KK/13; 2013-05-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 124/2013

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 124/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 169/2013 do zlecenia 124/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 107/2013 do zlecenia 124/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bretaris Genuair, bromek aklidyny, 400 µg, 1 inhalator z 60 dawkami leczniczymi, EAN 5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20124-2/KWA/13; 2013-12-23

na podstawie pisma z 19.02.2014 roku MZ-PLR-460-20124-4/KWA/14 zlecenie sostaje zawieszone
pismem MZ-PLR-460-20124-5/KWA/14 z dnia 6.03.2014 podjęto zawieszone postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 352/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 352/2013
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 352/2013
pdf Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 352/2013
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 352/2013
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 352/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 marca 2014 r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 352/2013

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI PDF

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 113/2014 do zlecenia 352/2013
  pdf 01SRP 114/2014 do zlecenia 352/2013


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 98/2014 do zlecenia 352/2013
  pdf 01 REK 99/2014 do zlecenia 352/2013


  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Imukin (interferon gamma - 1b), ampułka a 2x10 do potęgi 6 IU (100mcg) w 0,5ml, we wskazaniu: gruźlica prosówkowa o wielomijscowej lokalizacji,wrodzony niedobór odporności; przewlekła choroba ziarniniakowi


  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  MZ-PLD-460-18536-62/AL/13; 2013-10-28

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 87/2014 do zlecenia 329/2013


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 78/2014 do zlecenia 329/2013


  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Calcort (deflazacort), tabletki, a 6 mg i 30 mg we wskazaniu: zespół nerczycowy, ze szczególnym uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa w odniesieniu do przedstawionych w Rekomendacji nr 37/2013 z dnia 25 marca 2013 r. alternatywnych metod leczenia, głównie prednizonu i prednizolonu, przy założeniu, że istnieją u pacjenta przeciwwskazania do ich stosowania lub z uwagi na fakt wystąpienia licznych działań niepożądanych w trakcie prowadzonej terapii z użyciem ww. produktów leczniczych


  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  MZ-PLD-460-18536-28/AL/13; 2013-06-11

  Zlecenie wycofane pismem z dn.18.02.2014, MZ-PLD-460-18659-57/AL/14

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Avastin, 400 mg, 1 fiolka a 16 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, kod EAN 5909990010493 (nr sprawy R13072541); Avastin, 400 mg, 1 fiolka a 4 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, kod EAN 5909990010486 (nr sprawy R13072540)


  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  MZ-PLR-460-19449-4/KWA/13; 2013-11-06

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdf 01AWA do zlecenia 339/2013


  Analizy Wnioskodawcy:

  pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 339/2013
  pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 339/2013
  pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 339/2013
  pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 339/2013
  pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowiado zlecenia 339/2013


  Uwagi do Analiz:

   

  Termin zgłaszania uwag upływa: 9 stycznia 2014 r.

  ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 339/2013


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 9/2014 do zlecenia 339/2013
  pdf 01SRP 10/2014 do zlecenia 339/2013


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 6/2014 do zlecenia 339/2013


  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Synflorix, EAN 5909990678075


  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  MZ-PLR-460-20125-2/KB/13; 2013-12-20

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdf 01AWA do zlecenia 351/2013


  Analizy Wnioskodawcy:

  pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza kliniczna - aktualizacja do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza kliniczna - załącznik do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 351/2013
  pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 351/2013


  Uwagi do Analiz:

   

  Termin zgłaszania uwag upływa: 20 lutego 2014 r.

  ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 351/2013

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 351, analiza  AOTM-OT-4350-33/2013

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją leku: Synflorix, kod EAN 5909990678075 we wskazaniu: czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt rozpoczynających cykl szczepień od ukończenia 6 tygodnia życia do 6 miesiąca życia (schemat 3 + 1).
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Krzysztof Kępiński

  pdf 01 

  Uwagi zasadne, jednak nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

  2.

  Adam Jurgilewicz

  pdf 01 

  Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone.
  Uwagi do AWA nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

  3. Wojciech Służewski

  pdf 01 

  Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
  Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.
  4. Jolanta Herda

  pdf 01 

  Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
  Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.
  5. Andrzej Radzikowski

  pdf 01 

  Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
  Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

   


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 59/2014 do zlecenia 351/2013


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 53/2014 do zlecenia 351/2013


  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Leki wymienione w załączniku do zlecenia, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  MZ-PLA-460-13099-182/BRB/13; 2013-12-19

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdf 01 ORP 381/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 382/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 383/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 384/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 385/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 386/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 387/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 388/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 389/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 390/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 391/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 392/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 393/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 394/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 395/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 396/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 397/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 398/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 399/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 400/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 401/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 402/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 403/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 404/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 405/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 406/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 407/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 408/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 409/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 410/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 411/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 412/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 413/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 414/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 415/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 416/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 417/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 418/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 419/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 420/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 421/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 422/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 423/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 424/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 425/2013 do zlecenia 350/2013
  pdf 01 ORP 426/2013 do zlecenia 350/2013


  go to zlecenie