Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mnesis (idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: zespół MERRF


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-52/AL/13; 2013-08-14

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego go to zlecenie