Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystagon, dwuwinian cysteaminy, kaps. twarde, 50 mg, 100 kaps. EAN 5909990213665; Cystagon, dwuwinian cysteaminy, kaps. twarde, 150 mg, 100 kaps. EAN 5909990213689, we wskazaniu: leczenie pacjentów z wczesnodziecięcą postacią nefropatycznej cystynozy (ICD-10 E 72.0)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1018/LP/13; 2013-12-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 349/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 349/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna i wpływu na budżet do zlecenia 349/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 349/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 349/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-10/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Cystagon (dwuwinian cysteaminy) we wskazaniu: leczenie cystynozy nefropatycznej u pacjentów z postacią wczesnodziecięcą.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Małgorzata Rogaszewska
Orphan Europe Poland

 

Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na błędy formalne (brak podpisu na DKI osoby upoważnionej)

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 63/2014 do zlecenia 349/2013
pdf 01SRP 64/2014 do zlecenia 349/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2014 do zlecenia 349/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gonapeptyl Daily, triptorelinum, roztwór do wstrzykiwań, 0,1 mg/1 ml, 7 ampułko-strzykawek po 1 ml, EAN 5909990707553, we wskazaniu: dysensytyzacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnemu, nagłemu zwiększeniu aktywności hormonu luteinizującego (LH) u kobiet, u których dokonuje sie kontrolowanej hiperstymulacji jajników w ramach technik wspomaganego rozrodu (ART)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20123-1/KWA/13; 2013-12-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 348/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna cz.1 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza kliniczna cz.2 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna cz.1 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna cz.2 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 348/2013
pdf 01Uzupełnienia do zlecenia 348/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 348/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 55/2014 do zlecenia 348/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 52/2014 do zlecenia 348/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brilique, tikagrelor, 90 mg, 56 tabletek, EAN 5909990820238, we wskazaniu: u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) oraz wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (eGFR) poniżej 60 ml/min określonym przy przyjęciu do szpitala lub innej placówki stawiającej diagnozę OZW, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, przez 12 miesięcy, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym.


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20120-2/KB/13; 2013-12-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 347/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 347/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 luty 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 347/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2014 do zlecenia 347/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2014 do zlecenia 347/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zoledronic acid Actavis, Acidum zoledronicum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml,1 fiolka 5 ml, EAN 5909990975730; Zoledronic acid Actavis, Acidum zoledronicum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml, 4 fiolki po 5 ml, EAN 5909990975747


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20121-1/KB/13; 2013-12-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 346/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 346/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 346/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 346/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 346/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 60/2014 do zlecenia 346/2013
pdf 01SRP 61/2014 do zlecenia 346/2013
pdf 01SRP 62/2014 do zlecenia 346/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 54/2014 do zlecenia 346/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Salbutamolum, Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml, 100 ml, EAN 5909990317516, we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-791/ISU/13; 2013-12-11

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 361/2013 do zlecenia 345/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Menopur, menotropinum 1200 IU FSH 1200 IU LHx1, EAN: 5909990812905; Menopur, menotropinum 600 IU FSH 600 IU LHx1, EAN: 5909990812981; Menopur, menotropinum 75 IU FSH 75 IU LHx5, EAN: 5909990981113


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20071-1/KB/13; 2013-12-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 344/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 344/2013
pdf 01Uzupełnienia do zlecenia 344/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 344/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 56/2014 do zlecenia 344/2013
pdf 01SRP 57/2014 do zlecenia 344/2013
pdf 01SRP 58/2014 do zlecenia 344/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 51/2014 do zlecenia 344/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C.92.0.


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-60/DJ/13; 2013-11-29

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 343/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 80/2014 do zlecenia 343/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 71/2014 do zlecenia 343/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sorafenibu w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C16.1; C48.8 i C73


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 309/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 273/2013 do zlecenia 309/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 185/2013 do zlecenia 309/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml, 5 fiol. a 1 ml kod EAN 5909990312214; Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml, 1 amp.-strz.a 0,5 ml kod EAN 5909990830510; Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml, 1 amp.-strz.a 0,5 ml kod EAN 5909990830619; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5ml, 5 amp.-strz. po 0,5ml kod EAN 5909990904778; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5ml, 5 amp.-strz. po 0,5ml kod EAN 5909990904808; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2ml 5 amp.-strz a 0,2 ml kod EAN 5909990904747; Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m/0,5ml, 1amp.-strz. z osłoną zabezpieczającą igłę kod EAN 5909990739387; Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m/0,8ml, 1amp.-strz. z osłoną zabezpieczającą igłę kod EAN 5909990739448; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60mln.j/ml, 1 amp.-strz.a 0,5ml kod EAN 5909990687763; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96mln.j/ml, 1 amp.-strz.a 0,5ml kod EAN 5909990687800; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln.j/0,5 ml, 5amp-strzyk. a 0,5 ml kod EAN 5909990687787; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48mln.j/0,5 ml, 5amp-strzyk. a 0,5 ml kod EAN 5909990687848;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-768/ISU/13; 2013-11-25

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 239/2013 do zlecenia 285/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Propranolol WZF, tabl., 10mg, 50tabl. (2 blist. Po 25 szt.) kod EAN 5909990112111; Propranolol WZF, tabl., 40mg, 50tabl. (2 blist. Po 25 szt.) kod EAN 5909990112210


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-767/ISU/13; 2013-11-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 320/2013 do zlecenia 341/2013


go to zlecenie