Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie porównania skutecznosci stosowania szczepionek skoniugowanych przeciwko Streptococcus pneumoniae dopuszczonych do obrotu na terenie RP, wraz ze wskazaniem kryterió właściwych dla ich oceny


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-MD-S-460-3614-24/JK/13; 2013-09-12

Zlecenie dotyczy:


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stosowanie interferonu beta w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35), powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, z uwzględnieniem przedłużenia okresu stosowania octanu glatirameru w ramach przedmiotowego programu


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-61/KK/13; 2013-09-06
MZ-PLA-460-16752-64/KK/13; 2013-10-10

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 18.10.2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: pokrzywka przewlekła


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 205/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 205/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: pęcherzyca łojotokowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 204/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 204/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu:


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 203/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 203/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: nawracajace zapalenie podściłóki tłuszczowej


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 202/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 202/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: piodermia zgorzelinowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 201/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 201/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 200/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 200/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: linijna IgA dermatoza pęcherzowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 199/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 129/2013 do zlecenia 199/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: bliznowaciejące zapalenie mieszków skórnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 198/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 198/2013


go to zlecenie