Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm (estry kwasu fumarowego), tabletki, we wskazaniu: postać erytrodermiczna rybiej łuski, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-55/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 194/2014 do zlecenia 247/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 158/2014 do zlecenia 247/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm (estry kwasu fumarowego), tabletki, we wskazaniu: ciężka oporna na leczenie łuszczyca z tendencją do erytrodermii, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-55/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 194/2014 do zlecenia 246/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 158/2014 do zlecenia 246/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm (estry kwasu fumarowego), tabletki, we wskazaniu: łuszczyca, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-55/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 194/2014 do zlecenia 245/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 158/2014 do zlecenia 245/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (hydroxychloroquine) tabletki a 200 mg, we wskazaniu: niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-53/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 218/2013 do zlecenia 244/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 141/2013 do zlecenia 244/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idebenone (idebenonum), tabletki a 150 mg, we wskazaniu: zespół MERRF


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-52/AL/13; 2013-08-14

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 191/2013 do zlecenia 242/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 121/2013 do zlecenia 242/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Anastrozol w rozpoznaniu: zaawansowany rak piersi w I linii leczenia przy przeciwwskazaniu do leczenia tamoksyfenem; kod ICD-10: C.50 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 241/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 221/2013 do zlecenia 241/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 145/2013 do zlecenia 241/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trabektedyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.56 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 240/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 232/2013 do zlecenia 240/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 156/2013 do zlecenia 240/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Streptozocyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C.15.9; C.16.9; C.18.9; C.34.3 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 239/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 202/2013 do zlecenia 239/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 130/2013 do zlecenia 239/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Oktreotyd w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013; kody ICD-10: C.37; C.73; D.44.3; D.44 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 238/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 217/2013 do zlecenia 238/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 139/2013 do zlecenia 238/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Schemat DOTA TATE 177LU w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013, zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C.17.9; C.18; C.20; C.25.4; C.34.9; C.74.0; C.75.9; C.80 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 237/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 223/2013 do zlecenia 237/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 147/2013 do zlecenia 237/2013


go to zlecenie