Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Schemat DOTA TATE 90Y w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013 w zakresie kodów ICD-10: C.17; C.17.8; C.17.9; C.18; C.20; C.25; C.25.4; C.34.9; C.74.0; C.75.9; C.80; C.75.9; C.74.1; C.73 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 236/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 222/2013 do zlecenia 236/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 146/2013 do zlecenia 236/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imatynib w rozpoznaniach hematologicznych innych niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012 - 2013; kody ICD-10: C.88.7; C.91.1; C.92.0; C.92.2; C.92.7; C.94; C.94.7; C.96.2; C.96.7; C.88.7; D.47.1; D.47.7; D.72.1; D.72.8; D.76 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 235/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 227/2013 do zlecenia 235/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 151/2013 do zlecenia 235/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibritumomabu tiuksetan w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013; kody ICD-10: C.83.8 i C.85.7 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 234/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 231/2013 do zlecenia 234/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 155/2013 do zlecenia 234/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fotemustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.43 z rozszerzeniami - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 233/2013
pdf 01RPT do zlecenia 233/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 216/2013 do zlecenia 233/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 138/2013 do zlecenia 233/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Doxorubicyna liposomalna niepegylowana w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C.49.4; C.49.6; C.56 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 232/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 230/2013 do zlecenia 232/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 154/2013 do zlecenia 232/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dasatynib w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.92.0 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 231/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 229/2013 do zlecenia 231/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 153/2013 do zlecenia 231/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.92.0 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 230/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 214/2013 do zlecenia 230/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 137/2013 do zlecenia 230/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bendamustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C.90; C.90.1 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 229/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 220/2013 do zlecenia 229/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 143/2013 do zlecenia 229/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erwinase w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.91 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 228/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 219/2013 do zlecenia 228/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 144/2013 do zlecenia 228/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Anagrelid w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: D.45 z rozszerzeniami i D.47 z rozszerzeniami - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 227/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 215/2013 do zlecenia 227/201322


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 142/2013 do zlecenia 227/2013


go to zlecenie