Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 10 mg, 21 szt., EAN 5909990086702; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 25 mg, 21 szt., EAN 5909990086771; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 15 mg, 21 szt., EAN 5909990086764; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 5 mg, 21 szt., EAN 5909990086696


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19006-7/DJ/13; 2013-08-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 226/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 226/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 226/2013


Uwagi do Analiz:

 Termin zgłaszania uwag upływa: 13 października 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 226/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 209/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 210/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 211/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 212/2013 do zlecenia 226/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 136/2013 do zlecenia 226/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hitaxa, Desloratadyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml, 150 ml, EAN 5909990981458;
we wskazaniu: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-16/JA/13; 2013-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 223/2013
pdf 01Errata do zlecenia 223/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 223/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 223/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 223/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 223/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 223/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 223/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 238/2013 do zlecenia 223/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 159/2013 do zlecenia 223/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nevanac (nepafenac), 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina, EAN: 5909990673643, we wskazaniu: zmniejszenie ryzyka pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej związanego z zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy u pacjentów z cukrzycą


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19082-2/KWA/13; 2013-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 225/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 225/2013


Uwagi do Analiz:

 Termin zgłaszania uwag upływa: 26 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 225/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 204/2013 do zlecenia 225/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 132/2013 do zlecenia 225/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daraprim (pyrimethaminum), tabletki po 25 mg, we wskazaniu toksoplazmoza w przebiegu HIV


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-51/AL/13; 2013-07-30

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 195/2013 do zlecenia 222/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 125/2013 do zlecenia 222/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daraprim (pyrimethaminum), tabletki po 25 mg, we wskazaniu toksoplazmoza


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-51/AL/13; 2013-07-30

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 195/2013 do zlecenia 221/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 125/2013 do zlecenia 221/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Baraclude, entekawir, 0,5 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek powlekanych, EAN 5909990619177 w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B entekawirem"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18742-5/MKR/13; 2013-07-23

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 220/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 220/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 220/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 220/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 220/2013
pdf 01Aneks do zlecenia 220/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 220/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 196/2013 do zlecenia 220/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 126/2013 do zlecenia 220/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmiany w obecnie finansowanym ze srodków publicznych programie lekowym "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67) w zakresie schematu dawkowania rekombinowanego czynnika IX w pkt. 1 Pierwotna Profilaktyka Krwawień, ppkt 2) czynnik IX z 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-2 razy w tygodniu (...) na 30-60 jednostek miedzynarodowych/kg m.c. 1-2 razy w tygodniu (...).


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19115-1/EM/13; 2013-07-22

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmiany w obecnie finansowanym ze srodków publicznych programie lekowym


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 16.10.2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victoza (liraglutide), roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 2x3 ml 6 mg/ml, 5909990718207, we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m2


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16324-52/JM/13; 2013-07-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 218/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzjyjnego do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza wpłyu na system ochrony zdrowia do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza do zlecenia 218/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 218/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 218/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 201/2013 do zlecenia 218/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 129/2013 do zlecenia 218/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Materiały stomatologiczne, stosowane przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawarte w załaczniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.) i wiążących się z tym skutków finansowych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-400-31887-7/ES/13; 2013-07-16

Zlecenie dotyczy:

opinia Prezesa Agencji dotycząca odejścia od określania materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 239/2013 do zlecenia 217/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mutaflor, kapsułki 2,5 - 25 x 10 do 9 potęgi KBE Escherichia coli (Szczep Nissle 1917) we wskazaniu: alergia pokarmowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-49/AL/13; 2013-07-16

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 208/2013 do zlecenia 216/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 135/2013 do zlecenia 216/2013


go to zlecenie