Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy), tabletki a 250 mg we wskazaniu: autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, znaczne opóźnienie mowy


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-37/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 178/2013 do zlecenia 179/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 112/2013 do zlecenia 179/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załączniku do zlecenia: Mycophenolas mofetil


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-627/ISU/13; 2013-07-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 223/2013 do zlecenia 206/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg we wskazaniu: alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-36/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 301/2014 do zlecenia 197/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 229/2014 do zlecenia 197/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g we wskazaniu: choroba syropu klonowego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-46/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 196/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 69/2014 do zlecenia 196/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 60/2014 do zlecenia 196/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g we wskazaniu: acyduria metylomalonowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-46/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 195/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 85/2014 do zlecenia 195/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 76/2014 do zlecenia 195/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Isoleucine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g we wskazaniu: choroba syropu klonowego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-45/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 194/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 68/2014 do zlecenia 194/2013
pdf 01SRP 84/2014 do zlecenia 194/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 59/2014 do zlecenia 194/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Isoleucine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g we wskazaniu: acyduria metylomalonowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-45/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 193/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 84/2014 do zlecenia 193/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 75/2014 do zlecenia 193/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

LEU-free cooler (dieta eliminacyjna), woreczki a 130 ml we wskazaniu: 3 metylokrotonyloglicynuria


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-44/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 192/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 86/2014 do zlecenia 192/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 77/2014 do zlecenia 192/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: stan po przeszczepieniu wątroby, zakażenie EBV


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-34/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 228/2013 do zlecenia 191/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 152/2013 do zlecenia 191/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: stan po przeszczepieniu wątroby, zakażenie CMV/EBV, podejrzenie choroby limfoproliferacyjnej


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-34/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 228/2013 do zlecenia 190/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 152/2013 do zlecenia 190/2013


go to zlecenie