Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

PKU Express 15 o smaku pomarańczowym, proszek,15 g białka/25 g, 30 saszetek po 25 g, EAN 5060014051738 PKU Express 15 o smaku neutralnym, proszek,15 g białka/25 g, 30 saszetek po 25 g, EAN 5060014051585 PKU Express 15 o smaku cytrynowym, proszek,15 g białka/25 g, 30 saszetek po 25 g, EAN 5060014051745 PKU Express 15 o smaku owoców tropikalnych, proszek,15 g białka/25 g, 30 saszetek po 25 g, EAN 5060014051752 PKU Express 20 o smaku pomarańczowym, proszek, 20 g białka/34 g, 30 saszetek po 34 g, EAN 5060014051769 PKU Express 20 o smaku neutralnym, proszek, 20 g białka/34 g, 30 saszetek po 34 g, EAN 5060014051639 PKU Express 20 o smaku cytrynowym, proszek, 20 g białka/34 g, 30 saszetek po 34 g, EAN 5060014051776 PKU Express 20 o smaku owoców tropikalnych, proszek, 20 g białka/34 g, 30 saszetek po 34 g, EAN 5060014051783 we wskazaniu: dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - skondensowany, porcjowany preparat w proszku, przeznaczony dla dzieci powyżej 3 r. ż., młodzieży, dorosłych oraz kobiet w ciąży


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18595-1/KWA/13; 2013-04-30

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 103/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 103/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 103/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 103/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 103/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 czerwca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 103/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 113/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 114/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 115/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 116/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 117/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 118/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 119/2013 do zlecenia 103/2013
pdf 01SRP 120/2013 do zlecenia 103/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 77/2013 do zlecenia 103/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taloxa (Felbamatum), tabletki a 400 mg i 600 mg oraz zawiesina doustna 0,12 g/ml
we wskazaniu: Padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-12/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 179/2013 do zlecenia 101/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 113/2013 do zlecenia 101/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taloxa (Felbamatum), tabletki a 400 mg i 600 mg oraz zawiesina doustna 0,12 g/ml
we wskazaniu: Zaburzenia neurorozwojowe


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-12/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 179/2013 do zlecenia 100/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 113/2013 do zlecenia 100/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 099/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 099/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Dyslipidemia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 098/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 098/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 097/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 097/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Pierwotna żółciowa marskość wątroby


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 096/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 096/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Hipercholesterolemia rodzinna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 095/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 095/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Celiakia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 094/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 094/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Biegunka chologenna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 093/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 093/2013


go to zlecenie