Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 ampułkostrzykawka,
EAN 5909990717200
 Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 wstrzykiwacz,
EAN 5909990717187
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie golimumabem łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-169/BRB/13; 29.04.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 082/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 082/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 082/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 082/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 082/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-02-2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Simponi (golimumab), w ramach programu lekowego,
we wskazaniu: leczenie golimumabem łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Urszula Orzeł, Market Access Director,
MSD Polska Sp. z o.o.
(2013-07-25)

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie z AWA.

Analitycy w AWA nie podważają sposobu dawkowania golimumabu zgodnego z zapisami programu lekowego i ChPL. Rozważa się jedynie (w ramach wariantu analizy wrażliwości) sytuację z zastosowaniem innego schematu, zgodnego z badaniem RCT, który wiąże się z dodatkową dawką w roku. Ponieważ koszty dodatkowej dawki zmieniają wyniki, zarówno AE, jak i BIA, oznacza to konieczność ścisłego przestrzegania schematu dawkowania przewidzianego w PL, aby zachować wyższą opłacalność terapii golimumabem względem komparatorów. Również odnaleziona kanadyjska rekomendacja refundacyjna (CADTH 2010) zwraca uwagę, iż roczny koszt leczenia xxxxxxxxxxxx jest mniejszy niż koszt leczenia innymi inhibitorami TNF alfa stosowanymi w leczeniu ŁZS, gdy golimumab jest podawany 12 razy w roku.

Błąd w ekstrakcji danych dla xxxxxxxxx dotyczył badania xxxxx, a nie badania GO-REVEAL, do którego odnosi się w komentarzach do AWA wnioskodawca. Wyniki badania xxxxx zostały następnie wykorzystane do określenia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. W związku z powyższym Agencja w AE przeprowadziła własne obliczenia z wykorzystaniem skorygowanych danych dla xxxxxx. Uzyskane wyniki nie zmieniły wnioskowania.

Uwagi dotyczące charakterystyki modelowej populacji pacjentów oraz uwzględniania kosztów leczenia działań niepożądanych zostały uznane za zasadne.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 141/2013 do zlecenia 082/2013
pdf 01SRP 142/2013 do zlecenia 082/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 90/2013 do zlecenia 082/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bramitob (tobramycinum), płyn do inhalacji z nebulizatora, 300 mg, 56 poj. 4 ml,
EAN 5909990045976


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16088-56/KKU/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 081/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 081/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 081/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 81/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 081/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 081/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 081/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 129/2013 do zlecenia 081/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 83/2013 do zlecenia 081/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trandate (Labetaloli hydrochloridum), tabletki a 100 mg we wskazaniu:
nadciśnienie tęnicze w ciąży


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-8/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 85/2013 do zlecenia 080/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 63/2013 do zlecenia 080/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort (Deflazacort), tabletki a 6 mg i 30 mg, we wskazaniu:
dystrofia mięśniowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-7/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 74/2013 do zlecenia 079/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 54/2013 do zlecenia 079/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort (Deflazacort), tabletki a 6 mg i 30 mg, we wskazaniu:
układowy toczeń rumieniowaty


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-7/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 74/2013 do zlecenia 078/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 54/2013 do zlecenia 078/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroksychloroquine), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: układowe zapalenie naczyć w przebiegu:
zapalenia wielomięśniowego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-6/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2013 do zlecenia 077/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 62/2013 do zlecenia 077/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroksychloroquine), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: układowe zapalenie naczyć w przebiegu:
zespołu Churga-Straussa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-6/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2013 do zlecenia 076/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 62/2013 do zlecenia 076/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroksychloroquine), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: układowe zapalenie naczyć w przebiegu:
zapalenia skórno-mięśniowego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-6/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2013 do zlecenia 075/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 62/2013 do zlecenia 075/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroksychloroquine), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: układowe zapalenie naczyć w przebiegu:
ziarniniakowatości Wegenera


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-6/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2013 do zlecenia 074/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 62/2013 do zlecenia 074/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią:
komorowe zaburzenia rytmu serca


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-5/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 83/2013 do zlecenia 073/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 60/2013 do zlecenia 073/2013


go to zlecenie