Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Viread, Tenofovir disoproxil fumarate, tabletki powlekane, 245 mg, 30tabl., kod EAN 5909990009589


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19768-4/KB/13; 2013-10-28

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 330/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza kliniczna - aneks do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza racjonaliyaczjna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 330/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 330/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-DS-4351-7-2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Viread (tenofovir), w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1). Analiza weryfikacyjna

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Paweł Mierzejewski,
Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych, Refundacji i Cen,

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
(2014-01-09) 

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie z AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 16/2014 do zlecenia 330/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 10/2014 do zlecenia 330/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Puregon, folitropina beta, 300 j.m./0,36 ml, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN 5909990339754; Puregon, folitropina beta, 600 j.m./0,72 ml, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN 5909990339761


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19792-1/KB/13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 326/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 326/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 326/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 326/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 14/2014 do zlecenia 326/2013
pdf 01SRP 15/2014 do zlecenia 326/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 9/2014 do zlecenia 326/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orgalutran, ganireliks, 0,25mg/0,5 ml, roztwór do wtryskiwań, kod EAN: 5909990880911


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19793-1/KB/13; 2013-10-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 328/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 328/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 328/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 328/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 11/2014 do zlecenia 328/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 7/2014 do zlecenia 328/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elonva, koryfolitropina, 100mikrogramów, roztwór, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN: 5909997077482; Elonva, koryfolitropina, 150mikrogramów, roztwór do wtryskiwań, kod EAN: 5909997077499


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19791-1/KB/13; 2013-10-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 327/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 327/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 327/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 327/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 12/2014 do zlecenia 327/2013
pdf 01SRP 13/2014 do zlecenia 327/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 8/2014 do zlecenia 327/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MOZOBIL, Plerixafor, roztwór do wstrzykiwań, 20mg/ml (24mg/1,2ml) 1 fiolka po 1,2 ml, kod EAN 5909990728473 w ramach programu lekowego " Pleryksfor w skojarzeniu z G-CSF do zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotocznych do krwi obwodowej w celu ich pobrania, a nastepnie autologicznego przeszczenienia pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem nogim, u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczająca" (ICD-10: C81-85, C90)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19116-11/JOS/13; 2013-10-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 325/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 325/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 325/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 266/2013 do zlecenia 325/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 182/2013 do zlecenia 325/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Schematu DOTA TATE 90Y we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C17.2; C18.1


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 324/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 226/2013 do zlecenia 324/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 150/2013 do zlecenia 324/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Schematu DOTA TATE 177LU we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C80.1 i C74.1


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 323/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 225/2013 do zlecenia 323/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 149/2013 do zlecenia 323/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Schematu DOTA TATE 90Y177LU we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C17; C20; C26; C73; C74.0 i C75.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 322/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 224/2013 do zlecenia 322/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 148/2013 do zlecenia 322/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Streptozocyny w rozpoznaniu zakwalifikowanymdo kodu ICD-10 C25.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 321/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 23/2013 do zlecenia 321/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 17/2014 do zlecenia 321/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kapecytabiny we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C24


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 320/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 31/2014 do zlecenia 320/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 26/2014 do zlecenia 320/2013


go to zlecenie