Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orap (Pimozidum) tabletki a 1 mg i 4 mg
we wskazaniu:
zespół tików głosowych i ruchowych - zespół Gillesa de la Tourette'a

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18219-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 59/2013 do zlecenia 033/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 40/2013 do zlecenia 033/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga

Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 032/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 032/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
nawracające burze elektryczne-stan po implantacji ICD

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 031/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 031/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
komorowe zaburzenia rytmu serca

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 030/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 030/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
dystrofia miotoniczna Beckera

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 029/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 029/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
miotonia typuThomsena

Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 028/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 028/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
dystrofia miotoniczna typu 2

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 027/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 027/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,
we wskazaniu:
dystrofia miotoniczna typu 1

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.
art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18217-1/AL./13; 8.03.2013
MZ-PLD-460-18325-2/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 58/2013 do zlecenia 026/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2013 do zlecenia 026/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ponowna pogłębiona analiza wskazań pozarejestracyjnych dotychczas objętych refundacją:
1.określenie populacji docelowej i szacowanych kosztów dla podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w odniesieniu do każdego z takich wskazań;
2.zebranie jak największej ilości dowodów naukowych uzasadniających refundację każdego z takich wskazań;
3.analizę warunków i sposobu refundacji każdego z takich wskazań w innych krajach;
4.dokonanie pogłębionej analizyzasadności utrzymania refundacji każdego z takich wskazań;
5.wydanie opinii, o których mowa na wstępie, w tym zgłoszenie uwag do obecnego brzmienia refundowanych wskazań pozarejestracyjnych     

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-14444-33/GB/13; 06.03.2013

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystyce produktu leczniczego, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie art. 40 ustawy o refundacji leków (...) 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 ORP 279/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 280/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 281/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 283/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 285/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 286/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 308/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 300/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 301/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 302/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 310/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 311/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 312/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 313/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 314/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 315/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 316/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 317/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 318/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 319/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 321/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 322/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 324/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 325/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 326/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 327/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 328/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 329/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 330/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 339/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 340/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 341/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 342/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 343/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 344/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 345/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 351/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 352/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 353/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 354/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 355/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 356/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 360/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 362/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 363/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 364/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 365/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 366/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 367/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 368/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 369/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 370/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 371/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 372/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 373/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 374/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 375/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 376/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 377/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 378/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 379/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 380/2013 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 1/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 2/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 3/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 24/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 25/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 26/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 27/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 28/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 29/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 30/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 31/2014 do zlecenia 025/2013
pdf 01 ORP 32/2014 do zlecenia 025/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pęcherz neurogenny występujący między innymi w przebiegu urazów kręgosłupa, choroby Parkinsona, produktów leczniczych, które obecnie refundowane są we wskazaniu refundacyjnym: zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLE-460-16088-42/KKU/13; 05.03.2013

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji w sprawie zasadności objęcia refundacją stanu klinicznego 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 145/2013 do zlecenia 024/2013


go to zlecenie