Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cortef (hydrocortisonum) tabletki po 10 mg we wskazaniu:
wielohormonalna niedoczynność przysadki

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 29/2013 do zlecenia 012/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 22/2013 do zlecenia 012/2013


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 319/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Meladinine 0,3% (methoxsalenum), roztwory po 50 ml i  500 ml we wskazaniu:
łuszczyca krostkowa dłoni i stóp

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 35/2013 do zlecenia 010/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 20/2013 do zlecenia 010/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cortef (hydrocortisonum) tabletki po 10 mg we wskazaniu: wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 28/2013 do zlecenia 011/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 21/2013 do zlecenia 011/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Meladinine 0,3% (methoxsalenum), roztwory po 50 ml i  500 ml we wskazaniu:
łuszczyca w trakcie naświetlań metodą PUVA

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 34/2013 do zlecenia 009/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 19/2013 do zlecenia 009/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vercyte (pipobroman) tabletki po 25 mg we wskazaniu: czerwienica prawdziwa

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 36/2013 do zlecenia 008/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 23/2013 do zlecenia 008/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroxychloroquine) tabletki po 200 mg we wskazaniu: reumatoidalne zapalenie stawów

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 33/2013 do zlecenia 007/2013

Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 18/2013 do zlecenia 007/2013go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroxychloroquine) tabletki po 200 mg we wskazaniu: zespół Sjögrena

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 32/2013 do zlecenia 006/2013

Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 17/2013 do zlecenia 006/2013go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroxychloroquine) tabletki po 200 mg we wskazaniu: twardzina układowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 31/2013 do zlecenia 005/2013

Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 16/2013 do zlecenia 005/2013go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum) tabletki po 100 mg we wskazaniu: demodex folliculorum

Zlecenie wycofane pismem MZ z dnia 24.01.2013 znak pisma: MZ-PLD-460-17876-1/AL./13

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-3/AL/12; 09.01.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczegogo to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil (Hydroxychloroquine) tabletki po 200 mg we wskazaniu: układowy toczeń rumieniowaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 30/2013 do zlecenia 004/2013

Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 15/2013 do zlecenia 004/2013go to zlecenie