Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Irinotekanu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C25 i C25.8


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 308/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 38/2014 do zlecenia 308/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 32/2014 do zlecenia 308/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epoetyny beta rozpoznaniu zakwalifikownym do kodu ICD-10 D41


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 307/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 257/2013 do zlecenia 307/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 174/2013 do zlecenia 307/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bendamustyny w rozpoznanaich określonych kodami ICD-10; C84.4; C91 i C91.4


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 306/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 28/2014 do zlecenia 306/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 22/2014 do zlecenia 306/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imatynibu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 D47


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 305/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 255/2013 do zlecenia 305/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 172/2013 do zlecenia 305/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gemcytabiny w rozpoznaniu określonym kodami ICD-10: C32.9; C64; C65; C54.8 C91.1; C69; C69.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 304/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 37/2014 do zlecenia 304/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 31/2014 do zlecenia 304/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Deferazyroksu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 D47.1


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 303/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 44/2014 do zlecenia 303/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 40/2014 do zlecenia 303/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cyklofosfamidu w rozpoznaniach określonym kodem ICD-10 D69.3


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 302/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 258/2013 do zlecenia 302/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 175/2013 do zlecenia 302/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokksorubicyny liposomalnej niepegylowanej ozpoznaniu określonym kodem ICD- 10 C91.1


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 301/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 39/2014 do zlecenia 301/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 35/2014 do zlecenia 301/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dosorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10; C49; C49.5; C57.0 i C84.1


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 300/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 41/2014 do zlecenia 300/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 37/2014 do zlecenia 300/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cetuksymabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C02; C02.1;C02.9 C04; C04.8; C04.9; C08.0;C11.8; C14.1; C14.8


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 298/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 5/2014 do zlecenia 298/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 4/2014 do zlecenia 298/2013


go to zlecenie