Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kapecytabina we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C23; C25.9 i C80, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 287/2013
pdf 01RPT do zlecenia 287/2013
pdf 01RPT do zlecenia 287/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 31/2014 do zlecenia 287/2013
pdf 01SRP 38/2014 do zlecenia 287/2013
pdf 01SRP 47/2014 do zlecenia 287/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 26/2014 do zlecenia 287/2013
pdf 01 REK 34/2014 do zlecenia 287/2013
pdf 01 REK 43/2014 do zlecenia 287/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Azacytydyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C92; C92.0 i C92.7, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 286/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 269/2013 do zlecenia 286/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 187/2013 do zlecenia 286/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Anagrelid w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C92.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 285/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 239/2013 do zlecenia 285/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 161/2013 do zlecenia 285/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Temozolomid we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C47.9; C25.9, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 284/2013
pdf 01RPT do zlecenia 284/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 19/2014 do zlecenia 284/2013
pdf 01SRP 38/2014 do zlecenia 284/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 13/2014 do zlecenia 284/2013
pdf 01 REK 33/2014 do zlecenia 284/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Docetaksel w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C54.8, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 283/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 4/2014 do zlecenia 283/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 3/2014 do zlecenia 283/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nilotynib we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.0, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 282/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 25/2014 do zlecenia 282/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 19/2014 do zlecenia 282/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sunitynib we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C49.1; C49.2; C41.4;rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01 RPT do zlecenia 281/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 36/2014 do zlecenia 281/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 30/2014 do zlecenia 281/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pegvisomant w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodów: D35.0 i D44.3, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 280/2012


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 270/2013 do zlecenia 280/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 188/2013 do zlecenia 280/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Interferon alfa-2a we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C96.2 i C81 z rozszerzeniami, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 279/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 76/2014 do zlecenia 279/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2014 do zlecenia 279/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Peginterferon alfa-2a we wskazaniu określonym kodami ICD-10 D45, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 278/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 65/2014 do zlecenia 278/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 56/2014 do zlecenia 278/2013


go to zlecenie