Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paklitaksel w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C15.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 277/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 252/2013 do zlecenia 277/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 169/2013 do zlecenia 277/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Oksaliplatyna w rozpoznaniu w zakresie kodów ICD-10: C24.1; C23; C22.1; C83.9 i C85.9, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 276/2013
pdf 01RPT do zlecenia 276/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 29/2014 do zlecenia 276/2013
pdf 01SRP 32/2014 do zlecenia 276/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 23/2014 do zlecenia 276/2013
pdf 01 REK 25/2014 do zlecenia 276/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Romiplostim w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 275/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 35/2014 do zlecenia 275/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 29/2014 do zlecenia 275/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sorafenib w rozpoznaniach w zakresie kodów ICD-10: C48.0; C.17.9; C48; C16.8; C16.9; C17.0; C17.2 i C48.2, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 274/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 272/2013 do zlecenia 274/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 184/2013 do zlecenia 274/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Winorelbina w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10 C45.0 i C83.9, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 273/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 20/2014 do zlecenia 273/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 14/2014 do zlecenia 273/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rytuksymab w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 D69.5, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 272/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 48/2014 do zlecenia 272/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 44/2014 do zlecenia 272/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leuprorelina w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C.48.0, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 271/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 244/2013 do zlecenia 271/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 165/2013 do zlecenia 271/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Letrozol w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C54.9, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 270/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 3/2014 do zlecenia 270/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 2/2014 do zlecenia 270/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Irinotekan w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.1;C25.9;C62 i C78.7, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 269/2013
pdf 01RPT do zlecenia 269/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 21/2014 do zlecenia 269/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 15/2014 do zlecenia 269/2013
pdf 01 REK 32/2014 do zlecenia 269/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Interferon alfa-2b w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 D18.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 268/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 73/2014 do zlecenia 268/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 67/2014 do zlecenia 268/2013


go to zlecenie