Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tambocor (flecainidum) tabletki po 100 mg we wskazaniu:
napadowe migotanie przedsionków

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 31 n ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-4/AL/12; 09.01.2013

 
Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 37/2013 do zlecenia 013/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 24/2013 do zlecenia 013/2013


go to zlecenie