Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lantus, insulinum glargine, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wkładów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar), EAN 5909990895717
Lantus, insulinum glargine, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, EAN  5909990617555
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 35 ust. 1 ust. ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-7/JA/13; 08.01.2013

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 014/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 014/203
pdf 01Analiza ekonomiczna - aneks do zlecenia 014/203
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 014/2013
pdf 01Analiza kliniczna - aneks do zlecenia 014/203
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 014/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 014/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 014/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 marca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 014/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 51/2013 do zlecenia 014/2013
pdf 01SRP 52/2013 do zlecenia 014/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 32/2013 do zlecenia 014/2013


go to zlecenie