Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Azarga (Brinzolamidum+Timololum), 10 g/ml+5 mg/ml, krople do oczu, zawiesina,
EAN 5909990673629

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 35 ust. 1 ust. ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-17794-2/KWA/13; 06.02.2013

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 017/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 017/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 017/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 017/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 017/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 017/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 11 kwietnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 017/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 017; AOTM-OT-4350-3/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego leku Azarga (brynzolamid + tymolol), kod EAN: 5909990673629 we wskazaniu: obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie uzyskano wystarczającego obniżenia IOP
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Monika Niewiadomska
-Ilczuk_Alcon

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 64/2013 do zlecenia 017/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 44/2013 do zlecenia 017/2013


go to zlecenie