Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort (deflazacort) tabl. a 6 mg i 30 mg we wskazaniu: zespół nerczycowy

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18073-1/AL/13 20.02.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

 

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 56/2013 do zlecenia 020/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 37/2013 do zlecenia 020/2013


go to zlecenie