Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Teysuno 15mg/4,35mg/11,8mg, tegafur+gimeracyl+oteracyl, kaps.twarde, 15+4,35+11,8mg, 42 szt.(3 blist.po 14 szt.),
EAN: 8718481140406
Teysuno 15mg/4,35mg/11,8mg, tegafur+gimeracyl+oteracyl, kaps.twarde, 15+4,35+11,8mg, 126 szt.(9 blist.po 14 szt.),
EAN: 8718481140420
Teysuno 20mg/5,8mg/15,8mg, tegafur+gimeracyl+oteracyl, kaps.twarde, 20+5,8+15,8mg, 42 szt.(3 blist.po 14 szt.),
EAN: 8718481140444
Teysuno 20mg/5,8mg/15,8mg, tegafur+gimeracyl+oteracyl, kaps.twarde, 20+5,8+15,8mg, 84 szt.(6 blist.po 14 szt.),
EAN: 8718481140468
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-17670-13/JA/13; 20.02.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 023/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 023/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 023/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 023/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 023/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 maja 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 023/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 78/2013 do zlecenia 023/2013
pdf 01SRP 79/2013 do zlecenia 023/2013
pdf 01SRP 80/2013 do zlecenia 023/2013
pdf 01SRP 81/2013 do zlecenia 023/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 59/2013 do zlecenia 023/2013


go to zlecenie