Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cervarix 20 μg/μg - zawiesina do wstrzykiwań, domięśniowa ampułko-strzykawka (ze szkła), 0,5 ml - 1 ampułko-strzykawka, EAN 5909990064748, we wskazaniu profilaktyka zmian przednowotworowych szyjki macicy oraz raka szyjki macicy związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) u dziewcząt w wieku 14 lat


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-60-16979-4/KK/13; 2013-05-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 124/2013

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 124/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 169/2013 do zlecenia 124/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 107/2013 do zlecenia 124/2013


go to zlecenie