Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, dapagliflozyna, 10 mg, tabletkipowlekane, 30 tabletek powlekanych, EAN 590999097584


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18473-4/MKR/13; 2013-06-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 144/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 144/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 144/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 144/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-14/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku: Forxiga (dapagliflozyna) w leczeniu cukrzycy typu 2

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Leszek Czupryniak

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Władysław Grzeszczak

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3.

Jacek Sieradzki

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

4.

Antoni Żarski

PDF

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 110/2013 do zlecenia 144/2013

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 176/2013 do zlecenia 144/2013
(Dodano: 02.08.2018 r.)

 


go to zlecenie