Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort (deflazacort), tabletki, a 6 mg i 30 mg we wskazaniu: zespół nerczycowy, ze szczególnym uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa w odniesieniu do przedstawionych w Rekomendacji nr 37/2013 z dnia 25 marca 2013 r. alternatywnych metod leczenia, głównie prednizonu i prednizolonu, przy założeniu, że istnieją u pacjenta przeciwwskazania do ich stosowania lub z uwagi na fakt wystąpienia licznych działań niepożądanych w trakcie prowadzonej terapii z użyciem ww. produktów leczniczych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-28/AL/13; 2013-06-11

Zlecenie wycofane pismem z dn.18.02.2014, MZ-PLD-460-18659-57/AL/14

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


go to zlecenie