Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synflorix, EAN 5909990678075


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20125-2/KB/13; 2013-12-20

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 351/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza kliniczna - aktualizacja do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza kliniczna - załącznik do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 351/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 351/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 351/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 351, analiza  AOTM-OT-4350-33/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Synflorix, kod EAN 5909990678075 we wskazaniu: czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt rozpoczynających cykl szczepień od ukończenia 6 tygodnia życia do 6 miesiąca życia (schemat 3 + 1).
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Kępiński

pdf 01 

Uwagi zasadne, jednak nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Adam Jurgilewicz

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone.
Uwagi do AWA nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

3. Wojciech Służewski

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.
4. Jolanta Herda

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.
5. Andrzej Radzikowski

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 59/2014 do zlecenia 351/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 53/2014 do zlecenia 351/2013


go to zlecenie