Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bretaris Genuair, bromek aklidyny, 400 µg, 1 inhalator z 60 dawkami leczniczymi, EAN 5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20124-2/KWA/13; 2013-12-23

na podstawie pisma z 19.02.2014 roku MZ-PLR-460-20124-4/KWA/14 zlecenie sostaje zawieszone
pismem MZ-PLR-460-20124-5/KWA/14 z dnia 6.03.2014 podjęto zawieszone postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 352/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 352/2013
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 352/2013
pdf Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 352/2013
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 352/2013
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 352/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 marca 2014 r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 352/2013

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI PDF

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 113/2014 do zlecenia 352/2013
  pdf 01SRP 114/2014 do zlecenia 352/2013


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 98/2014 do zlecenia 352/2013
  pdf 01 REK 99/2014 do zlecenia 352/2013


  go to zlecenie