Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
002 Disulone (dapsonum) tabletki po 100 mg we wskazaniu: pemfigoid oczny AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ