Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
255 Stosowanie interferonu beta w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35), powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, z uwzględnieniem przedłużenia okresu stosowania octanu glatirameru w ramach przedmiotowego programu AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ