Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
256 Infanrix-IPV/Hib (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b), 0,5 mln proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, EAN 5909990891672 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ