Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
258 Dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmian w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym pn. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci"(ICD-10 D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 w całości; D 82, w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, 83.9; D 89) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ