Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
273 Winorelbina w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10 C45.0 i C83.9, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ