Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
275 Romiplostim w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ