Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
276 Oksaliplatyna w rozpoznaniu w zakresie kodów ICD-10: C24.1; C23; C22.1; C83.9 i C85.9, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ