Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
277 Paklitaksel w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C15.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ