Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
278 Peginterferon alfa-2a we wskazaniu określonym kodami ICD-10 D45, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ