Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
279 Interferon alfa-2a we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C96.2 i C81 z rozszerzeniami, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ